How to use

เทคนิคการใช้ ChatGPT Plus ให้คุ้มค่า คุ้มราคา

เมื่อเสียเงินแล้วต้องใช้ให้คุ้ม นั่นคือความคิดแว๊ปแรกเมื่อ Message แจ้งเตือนในมือถือว่าคุณจ่ายเงินไปแล้ว 700 กว่าบาท